Foreningen er en forholdsvis ung forening som blev grundlagt i 1989. Vi dækker bredt og på stort set alle former for lystfiskeri. Specielt kan det fremhæves at kystfiskeri og de jyske åer er en af klubbens store passioner, sammen med fiskeri efter gedder i de fynske moser og søer. Foreningen har ligeledes en del medlemmer der har fluebinding som deres store interesse.

Bestyrelsen og aktivitetsudvalget er sammen med et udsnit af aktive medlemmer drivkraften i foreningens arbejde. Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund og vægter, meget højt, at have en stærk hovedorganisation som hvert år arbejder benhårdt for vores fiskevandes vilkår, således at der kan udøves et bæredygtigt sports- og lystfiskeri i Danmark.

Der er også en del af forenings medlemmer der deltager, meget aktivt, i Vandpleje Fyn fantastiske vandløbs arbejde, et projekt, som er med til at forbedre ørredens vandring og gyde muligheder i de fynske vandløb.

Nordfyns sportsfiskerforening á 1989 er en del af Odense å sammenslutningen og har derfor tilgang til de fiskevande der tilhører denne sammenslutning.

En af foreningens store kerne værdier er socialt sammenværd, omkring den fælles hobby, sport og lystfiskeri. Derfor er den klare målsætning også at foreningens senior, såvel som junior, skal have tilført færdigheder og sunde holdninger, til at udøve sports- og lystfiskeriet. Med muligheder for at fordybe sig i den type fiskeri, som appellerer mest til den enkelte.