Som medlem af Nordfyns Sportsfiskerforening á 1989 får du lov til at fiske i det fiskevand der hører under Odense Å sammenslutning, samt klubbens eget fiskevand.

Odense Å sammenslutning

Odense å sammenslutning, giver det dig, som medlem, mulighed for fiske i Odense å, Lindved å og Stavis åen.
Du kan se meget mere om hvor du må fiske her : Odense å sammenslutning