Info. om aktiviteter

Generalforsamlingen d. 08.04.21 forløb sig lidt med udfordringer her i år. Både kasser og formand ville ikke modtage genvalg. Det blev efter en længere snak alligevel til, at vi fik løst det hele. Der skal fra min side lyde en stor tak for opbakningen, til dem af jer, som tog posterne i klubbens bestyrelse, så vi stadig har en klub at komme i.

Aktivitetsniveauet bliver justeret en smule til denne sæson. Vi er blevet enige om i bestyrelsen, at vi i forårssæsonen ikke afholder klub aftenener hver uge i vores lokaler. Et er, at vi ikke kan, grundet Covid – 19 situationen, som den er lige nu. To er, at det halter lidt med fremmødet. I stedet bestræber vi os på, at samles på fisketure hver måned på en hverdags aften, det har vi før haft succes med for år tilbage.  Jeg kan ligesom fornemme, at det er det sociale på fisketurene som betyder mest for vores medlemmer i øjeblikket. Det giver god mening, da der er travle hverdage både for jobbene og i børnefamilierne og hvem vil bytte en fisketur for en klubaften, når alle ved, at der er gang i kysten eller i åerne? Ja det spørgsmål er ikke så svært at svarer på. Der bliver lavet begivenheds opslag på Facebook, samt i kalenderen på hjemmesiden, så alle kan følge med hvor og hvornår der er ture.

I efterårssæsonen kommer vi til at kører med én klubaften, en gang om måneden, således fremmødet har en større chance for at blive prioriteret. Denne klubaften kommer til at ligge på en onsdag og i klubbens lokale i kælderen på Spurvelundsskolen.

Anders har igen i år meddelt at han gerne tager koordinationen af vores to weekendture, som udgangspunkt er til Enebærodde. Weekendturene til Enebær Odde er en stor del af klubbens DNA, det er her hvor klubbens medlemmer samles til det fællesskab som vi alle gerne ser i en fiskeklub. Anders og jeg håber at der er flere af jer, som vil give en hånd med undervejs på denne tur.

Der bliver som altid planlagt en juletur, samt en nytårstur til kysten. Julefrokosten skal vi have fundet et lokale til da vi ikke længere kan bruge lokalet på Maryvænget i Næsby. Hvis der er nogle af jer som har gode input til, hvor vi kan holde vores julefrokost eller en god kontakt til et lokale er i meget velkommen til at byde ind med det til undertegnede.

 

 

Knæk og bræk til jer alle

Ruben Jepsen