Sikken’ fest

30 år... Det er ikke mange fiskeklubber der kan fejre 30 års jubilæum. Ikke desto mindre kan Nordfyns Sportsfiskerforening á 1989, i året 2019, skrive sådan et på CV'et. Lørdag d. 19. januar 2019 afholdte klubben jubilæums festen, med en enorm tilslutning fra klubbens medlemmer. Ikke mindre end 25 ud af 30 medlemmer var vel mødt for at fejre klubben, sammen med deres klub-kammerater. Det var en fantastisk dag med god mad, underholdning i form af tale, gave uddeling og ikke mindst amerikansk lotteri.

Amerikansk lotteri for et godt formål

Klubbens bestyrelse havde til jubilæet været ude og søge sponsorgaver til et amerikansk lotteri. Alle indkommende  penge går ubeskåret til Vandpleje Fyn som arbejder for forbedrede levevilkår for fisk i de fynske vandløb, ved for eksempel genslyngning af udrettede vandløbsstrækninger, fjernelse af opstemninger der hindrer fiskenes frie vandringer opstrøms og nedstrøms i vandløbene, udlægning af gydegrus samt frigravning rørlagte vandløbs-strækninger.

Det lykkes klubben at indsamle et firecifret beløb som vil blive doneret til Vandpleje Fyns nye formand, ved først givende lejlighed.

Der skal, fra Nordfyns Sportsfiskerforening á 1989, lyde et kæmpe tak til alle de sponsorere der har doneret præmier til lotteriet.

Tak til:
The Fly Company
Flyfish Europe
Ahrex
Easy Shrimp Eyes
Fluebinding.nu
2biz
Nordfyns Sportsfiskerforening á 1989
Aalsbogaard lystfiskersøer
Blue Rock - put and take
Splash Danmark
Budweg Caliper
Chris Gregers Halling
Seatrout Guide Fyn - Niklas Albrechtsen
Jack Schultz
René Voltelen
Kent Andersen
Erik Pontoppidan
Jan Strandmark
Martin Alsing Fischer
Claus Andreassen
Kenneth Giese Hejnfelt