Jan Strandmark - 3,345 kg - 66,5 cm

Anders Pedersen - 3,060 kg - 65 cm

Martin Alsing Fischer - 2,075 kg - 61 cm

Erik Pontoppidan - 1,7 kg - 55 cm

Jan Strandmark - 1,518 kg - 52 cm

Jan Strandmark - 1,359kg - 51 cm

Martin Alsing Fischer - 1,115 kg - 49 cm

Martin Alsing Fischer - 3,2 kg - 68 cm

Erik Pontoppidan - 2,33 kg - 57 cm

Anders Pedersen- 1,8 kg - 54 cm

Martin Fischer- 1,5 kg - 54 cm

Martin Alsing Fischer - 1,470 kg - 51 cm

Ruben Jepsen - 1,3kg - 50 cm